Faraday Unveils the FFZERO1

Faraday Future unveils the FFZERO1 at CES 2016.