CONDIȚII SUPLIMENTARE DE FURNIZARE CU PLATĂ A SERVICIULUI TechCrunch+

ÎNȚELEGEREA ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR ȘI A POLITICILOR
1. Bine ați venit la TechCrunch+ („Serviciul”), oferit de entitatea corporativă Verizon Media aplicabilă identificată în Secțiunea 7 de mai jos („TechCrunch”), un serviciu prin intermediul căruia utilizatorii înregistrați pot dobândi, contra cost, acces la funcțiile premium ale serviciului TechCrunch.
SERVICIUL TechCrunch+ ESTE OFERIT NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ.
2. Acceptarea condițiilor. Prin utilizarea și continuarea utilizării Serviciului, dvs. și TechCrunch sunteți de acord cu următoarele condiții și politici (și cu cele de la orice adresă URL succesoare): aceste Condiții suplimentare de furnizare cu plată a serviciului TechCrunch+ („Condiții suplimentare de furnizare cu plată a serviciului”) (https://verizonmedia.com /policies/xw/en/extracrunch/index.html) care se adaugă Clauzelor și condițiilor Verizon Media https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (denumite colectiv „Condiții”) și Politicii de confidențialitate Verizon Media („Politica de confidențialitate”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), toate acestea fiind încorporate în prezenta prin referință.
3. Modificări ale Condițiilor. TechCrunch își rezervă dreptul de a actualiza și a modifica periodic aceste Condiții suplimentare de furnizare cu plată a serviciului și toate documentele încorporate prin referință. Puteți găsi cea mai recentă versiune a Condițiilor la adresele URL de mai sus. Vă recomandăm să consultați cu regularitate aceste documente pentru a vedea eventualele actualizări. Continuarea utilizării Serviciului va constitui acceptarea oricăror condiții modificate. În cazul unei eventuale neconcordanțe între aceste Condiții suplimentare de furnizare cu plată a serviciului și Condițiile de furnizare a serviciului Verizon Media, vor avea prioritate aceste Condiții suplimentare de furnizare cu plată a serviciului.
ACCEPTAȚI SĂ VĂ ASUMAȚI OBLIGAȚIILE ÎN TEMEIUL ACESTOR CONDIȚII SUPLIMENTARE DE FURNIZARE CU PLATĂ A SERVICIULUI ȘI AL TUTUROR DOCUMENTELE ÎNCORPORATE PRIN REFERINȚĂ, ASTFEL ÎNCÂT TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE CLAUZELE ȘI CONDIȚIILE.
4. CONDIȚII PENTRU SERVICIUL TechCrunch+
1. Pentru a vă înscrie pentru Serviciu, este necesar să aveți un cont TechCrunch. De asemenea, trebuie să furnizați numărul cardului dvs. de credit, informațiile de facturare și alte informații („Informații de înregistrare”), care vor fi stocate în scopul procesării plăților pentru abonament și în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Sunteți de acord că Informațiile de înregistrare pe care le furnizați sunt veridice, valide, exacte, actuale și complete și că le veți menține și actualiza cu promptitudine pentru a le păstra veridice, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informații care sunt neadevărate, inexacte, neactuale sau incomplete, sau dacă TechCrunch are motive întemeiate să suspecteze că aceste informații sunt neadevărate, inexacte, neactuale sau incomplete, TechCrunch are dreptul să vă închidă contul și să vă refuze accesul în prezent sau pe viitor la Serviciu sau utilizarea Serviciului.
2. Dvs., nu TechCrunch, sunteți responsabil pentru toate achizițiile efectuate prin intermediul contului dvs. TechCrunch sau în legătură cu ID-ul dvs. TechCrunch. TechCrunch nu este responsabilă pentru achizițiile neautorizate sau erorile făcute în timpul utilizării ID-ului dvs. TechCrunch sau a contului dvs. TechCrunch. Trebuie să rezolvați litigiile legate de achiziții și să semnalați cu promptitudine utilizarea neautorizată a cardului dvs. de credit companiei emitente a cardului de credit, furnizorului serviciului de plăți online, comerciantului sau băncii. Răspunderea dvs. pentru utilizarea neautorizată a cardului dvs. poate fi limitată prin acordul cu emitentul cardului dvs. și/sau prin legislația aplicabilă. În plus față de utilizările informațiilor privind contul autorizate prin aceste Condiții suplimentare de furnizare cu plată a serviciului sau prin orice documente încorporate, TechCrunch poate accesa, păstra, monitoriza și dezvălui informații despre cardul dvs., având buna-credință că această acțiune este în mod rezonabil necesară pentru verificarea contului, identificarea sau rezolvarea problemelor sau răspunsul la întrebări privind Serviciul, însă nicio prevedere din această secțiune nu impune companiei TechCrunch obligația de a face astfel de dezvăluiri.
5. CONDIȚII PRIVIND REÎNNOIREA AUTOMATĂ, RAMBURSĂRI ȘI PLĂȚI
Puteți achiziționa TechCrunch+ pe bază de abonament anual sau lunar.
1. Reînnoirea automată. Taxa curentă pentru Serviciu va fi încasată automat și imediat folosindu-se modalitatea de plată desemnată sau, în cazul în care modalitatea dvs. de plată desemnată nu poate fi debitată, folosindu-se orice altă modalitate de plată pe care ați înregistrat-o. Detalii despre taxe vor fi disponibile pe pagina contului dvs. Serviciul este furnizat pe bază de reînnoire automată, începând de la data la care vă înscrieți pentru Serviciu și până când anulați. Metoda dvs. de plată desemnată sau, în cazul în care metoda de plată desemnată nu reușește, orice altă metodă de plată pe care ați înregistrat-o va fi debitată pentru reînnoire, cu excepția cazului în care anulați abonamentul cu cel puțin 48 de ore înainte de terminarea perioadei curente. Aveți dreptul să anulați Serviciul în orice moment. Pentru a anula Serviciul, conectați-vă la techcrunch.com și accesați pagina contului dvs. pentru a administra abonamentul și a anula Serviciul.
2. Anularea unui abonament TechCrunch+ cu reînnoire automată. Dacă alegeți să anulați abonamentul TechCrunch+ cu reînnoire automată, anularea va cauza încetarea reînnoirii automate periodice (anuale sau lunare) a Serviciului. Nu veți primi nicio rambursare pentru perioada curentă de facturare. Totuși, veți continua să primiți abonamentul pentru restul perioadei de facturare curente, indiferent de data anulării. Anularea dvs. intră în vigoare după ce perioada de facturare curentă a trecut. De exemplu, dacă Serviciul este furnizat pentru perioade de o lună și anulați în a cincea zi a unei luni, veți continua să beneficiați de Serviciu pentru acea lună, iar Serviciul va fi anulat la următorul ciclu de facturare. De asemenea, de exemplu, dacă Serviciul este furnizat pentru perioade de un an și anulați în a 100-a zi a unui an, veți continua să beneficiați de Serviciu pentru acel an, iar Serviciul va fi anulat la următorul ciclu de facturare.
3. Suma debitată pentru Serviciu se poate schimba. Suma debitată se poate schimba. Dacă nu anulați Serviciul, sunteți de acord că modalitatea de plată desemnată (sau, în cazul în care modalitatea dvs. de plată desemnată nu poate fi debitată, orice altă modalitate de plată pe care ați înregistrat-o) va fi, de asemenea, debitată automat cu taxa valabilă în momentul respectiv pentru Serviciu, la începutul fiecărei perioade de reînnoire. Vă vom informa cu privire la orice creștere a prețului cu cel puțin treizeci (30) de zile în avans. Detaliile despre taxele curente vor fi afișate pe pagina https://techcrunch.com/subscribe. Taxele percepute pentru un serviciu nu pot fi creditate în contul altor servicii. TechCrunch nu oferă protecție la prețuri sau rambursări în cazul unei reduceri de preț sau al unei oferte promoționale.
4. Reduceri și oferte. La discreția sa, TechCrunch poate oferi periodic reduceri sau oferte speciale. Dacă ați primit o ofertă pentru o perioadă gratuită de probă în legătură cu înscrierea la Serviciu, atunci nu veți fi taxat decât după încheierea perioadei gratuite de probă. După încheierea ofertei sau a perioadei de probă, veți fi taxat automat pentru Serviciu până când anulați. Dacă anulați în timpul perioadei de probă, nu veți mai avea acces la Serviciu după încheierea perioadei de probă, cu excepția cazului în care achiziționați Serviciul. Datele de facturare ulterioare vor avea loc la aniversarea lunară sau anuală a primei date de facturare. De exemplu, dacă achiziționați un abonament anual pe 15 octombrie și primiți primele 30 de zile gratuit și dacă nu anulați abonamentul în primele 30 de zile, atunci nu veți fi taxat până la data de 14 noiembrie (luna octombrie are 31 de zile ). Apoi, veți fi taxat automat din nou pe data de 14 noiembrie a fiecărui an ulterior, până când decideți să anulați. Dacă primiți o reducere sau o ofertă specială în timpul perioadei actuale, data facturării se va prelungi pentru perioada suplimentară a reducerii sau ofertei speciale.
5. Utilizatori din UE. Dacă sunteți rezident în Uniunea Europeană, această secțiune 5 nu aduce atingere drepturilor care vă sunt acordate în temeiul secțiunilor 14.13 (i) și (j) din Clauzele și condițiile Verizon Media. Vă rugăm să consultați aceste secțiuni pentru a afla detalii despre dreptul dvs. de anulare în decurs de 14 zile de la finalizarea achiziției. Vă puteți exercita dreptul de anulare prin intermediul linkurilor din secțiunea 14.13 (i) sau prin intermediul contului dvs. TechCrunch.
6. DURATA ȘI ÎNCETAREA SERVICIULUI
TechCrunch poate, dar nu are obligația să rezilieze imediat Serviciul și să refuze să permită accesul dvs. în prezent sau pe viitor la Serviciu, dacă TechCrunch, la propria discreție, ajunge la concluzia că: (a) ați furnizat orice informație care este nevalidă, neadevărată, inexactă, neactualizată sau incompletă sau dacă TechCrunch are motive întemeiate să suspecteze că aceste informații sunt nevalide, neadevărate, inexacte, neactualizate sau incomplete; (b) sunteți implicat în activități frauduloase sau ilegale; (c) sunteți implicat în activități care pot aduce atingere drepturilor TechCrunch sau ale altora; sau (d) nu ați respectat Condițiile suplimentare de furnizare cu plată a serviciului, Politica de confidențialitate, Clauzele și condițiile Verizon Media sau orice condiții încorporate. TechCrunch nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile sau conținutul care este șters din cauza unui card de credit nevalid.
7. PARTEA CONTRACTANTĂ, LEGEA APLICABILĂ ȘI COMPETENȚA TERITORIALĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR, PRECUM ȘI ALTE PREVEDERI REGIONALE LOCALE
Serviciul este furnizat de către compania care oferă Serviciul în regiunea dvs., după cum se precizează mai jos („Compania Verizon Media aplicabilă”). Pentru Canada, acest serviciu este disponibil tuturor rezidenților din Canada, cu excepția celor din Quebec. Compania Verizon Media aplicabilă este furnizorul pe care îl contractați pentru Serviciu. Este posibil ca nu toate funcțiile să fie disponibile în țara sau regiunea dvs. Diferite funcții pot fi disponibile în diferite versiuni ale Serviciului. Legea aplicabilă, competența teritorială de soluționare a litigiilor, anumite condiții definite (inclusiv compania Verizon Media aplicabilă) și alte prevederi importante specifice regiunii sunt prezentate în tabelul de mai jos. Dacă aveți întrebări, conectați-vă la techcrunch.com și accesați pagina contului dvs. Din pagina contului, faceți clic pe secțiunea de ajutor pentru a contacta serviciul de asistență pentru clienți.
Regiune
Entitate Verizon Media aplicabilă
Politică de confidențialitate aplicabilă
Condiții cu aplicabilitate regională
Statele Unite
Oath Inc.
https://verizonmedia.com/policies/
us/en/verizonmedia/privacy/index.html
Se aplică secțiunea 14.2 (Statele Unite) din Clauzele și condițiile Verizon Media
Canada (cu excepția rezidenților din Quebec
Oath (Canada) Corp. Adresa: 99 Spadina Avenue, etaj 2, Toronto, Ontario M5V 3P8.
https://verizonmedia.com/policies/
ca/en/verizonmedia/privacy/index.html
Se aplică secțiunea 14.5 (Canada) din Clauzele și condițiile Verizon Media (se exclude 14.5(a)(i)).
Germania, Franța, Spania și Regatul Unit
Verizon Media EMEA Limited
https://verizonmedia.com/policies/
ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
Se aplică secțiunea 14.13 (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) din Clauzele și condițiile Verizon Media.

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019