Moda Operandi Startup Presentation

Lexy Schmertz presents her online fashion startup, Moda Operandi, at Startup Alley New York.