Backstage With Salman Khan at Disrupt SF

John Biggs talks to Salman Khan of Khan Academy at TechCrunch Disrupt San Francisco.