wozaik

Wozaik close to launch, 200 invites for TechCrunch Europe readers

<img class="shot" title="wozaik" src="http://eu.beta.techcrunch.com/wp-content/uploads/wozaik.png" alt="wozaik" width="73" height="83" />[France] <a title="Wozaik" href="http://www.wozaik.com/" target