TILLEGGSBETINGELSER FOR BETALING AV TechCrunch+

ANERKJENNE OG GODTA BETINGELSER OG RETNINGSLINJER
1. Velkommen til TechCrunch+ («tjenesten»), levert av det aktuelle Verizon Media-konsernet som er identifisert i del 7 nedenfor («TechCrunch»). Dette er en tjeneste der registrerte brukere kan betale for tilgang til premiumfunksjoner i TechCrunch-tjenesten.
TechCrunch+ ER BARE TILGJENGELIG PÅ ENGELSK.
2. Godta betingelser. Ved å bruke og fortsette å bruke tjenestene godtar du og TechCrunch følgende betingelser og retningslinjer (og alle etterfølgende URL-adresser: disse tilleggsbetingelsene for betaling av TechCrunch+ («ekstrabetingelser for betaling») (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html), som kommer i tillegg til betingelsene for Verizon Media https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (samlet kalt «betingelsene») og Verizon Medias retningslinjer for personvern («retningslinjene for personvern») (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), og som alle heretter er innlemmet via referanse.
3. Endringer i betingelsene. TechCrunch forbeholder seg retten til fra tid til annen å oppdatere og endre disse tilleggsbetingelsene for betaling og alle dokumenter som innlemmes via referanse. Du finner oppdaterte versjoner av betingelsene via URL-adressene ovenfor. Du bør gå gjennom disse dokumentene regelmessig i tilfelle de har blitt oppdatert. Din vedvarende bruk av tjenestene anses som godtakelse av endrede betingelser. Hvis det oppstår avvik mellom disse tilleggsbetingelsene for betaling og betingelsene for Verizon Media, skal disse tilleggsbetingelsene for betaling gjelde.
DU GODTAR Å BINDE DEG TIL DISSE TILLEGGSBETINGELSENE FOR BETALING OG ALLE DOKUMENTER SOM INNLEMMES VIA REFERANSE, SÅ DU BØR LESE NØYE GJENNOM BETINGELSENE.
4. BETINGELSER FOR TechCrunch+
1. Du må ha en TechCrunch-konto for å kunne registrere deg for tjenesten. Du må også oppgi kredittkortnummer, fakturaadresse og annen informasjon («registreringsinformasjon») som lagres med det formål å behandle abonnementsbetalinger i henhold til retningslinjene for personvern. Du bekrefter at registreringsinformasjonen du oppgir, er korrekt, gyldig, oppdatert og fullstendig, og du godtar å vedlikeholde og oppdatere informasjonen for å holde den korrekt, gyldig, oppdatert og fullstendig. Hvis du oppgir informasjon som ikke er korrekt, gyldig, oppdatert eller fullstendig, eller hvis TechCrunch har gode grunner til å mistenke at informasjonen ikke er korrekt, gyldig, oppdatert eller fullstendig, har TechCrunch rett til å slette kontoen din og nekte deg å få tilgang til eller bruke tjenesten både på det aktuelle tidspunktet og senere.
2. Du, og ikke TechCrunch, er ansvarlig for alle kjøp som utføres via TechCrunch-kontoen din eller i forbindelse med TechCrunch-ID-en din. TechCrunch er ikke ansvarlig for uautoriserte kjøp eller feil som utføres ved bruk av TechCrunch-ID-en eller TechCrunch-kontoen din. Du må løse kjøpsrelaterte tvister med og rapportere uautorisert bruk av kredittkortet ditt til kredittkortselskapet, den nettbaserte betalingsformidleren, selgeren eller banken. Ditt ansvar for uautorisert bruke av kortet ditt kan begrenses av avtalen med kortutstederen og/eller gjeldende lovgivning. I tillegg til bruken av kontoinformasjon som godkjennes av disse ekstrabetingelsene for betaling eller innlemmede dokumenter, kan TechCrunch oppnå tilgang til, bevare, overvåke og dele kortinformasjonen hvis vi i god tro mener at dette er nødvendig for å bekrefte kontoen din, identifisere eller løse problemer eller svare på forespørsler om tjenesten, men innholdet i denne delen skal ikke tolkes dithen at TechCrunch plikter å gjøre dette.
5. BETINGELSER FOR AUTOMATISK FORNYELSE, TILBAKEBETALING OG BETALING
Du kan kjøpe TechCrunch+ med års- eller månedsabonnement.
1. Automatisk fornyelse. Det aktuelle tjenestebeløpet belastes automatisk og umiddelbart via den valgte betalingsmetoden din eller, hvis den valgte betalingsmetoden mislykkes, en annen betalingsmetode du eventuelt har lagret hos oss. Detaljer om beløpet vil være tilgjengelig på kontosiden din. Tjenesten tilbys på løpende basis med automatisk fornyelse fra og med datoen du registrerer deg for tjenesten, til du kansellerer tjenesten. Den valgte betalingsmetoden din eller, hvis den valgte betalingsmetoden mislykkes, en annen betalingsmetode du har lagret hos oss, belastes for fornyelse med mindre du kansellerer tjenesten minst 48 timer før den gjeldende perioden er slutt. Du kan når som helst kansellere tjenesten. Hvis du vil kansellere tjenesten, kan du logge inn på techcrunch.com og gå til kontosiden din for å administrere abonnementet og kansellere det.
2. Kansellering av automatisk fornyet TechCrunch+. Hvis du velger å kansellere det automatisk fornyede abonnementet ditt på TechCrunch+, vil dette føre til at den periodiske (årlige eller månedlige) automatiske fornyelsen av tjenesten opphører. Du får ingen tilbakebetaling av den gjeldende faktureringsperioden, men abonnementet vil til gjengjeld være aktivt ut den gjeldende faktureringsperioden uavhengig av kanselleringsdatoen. Kanselleringen trer i kraft etter at den gjeldende faktureringsperioden er slutt. Hvis tjenesten for eksempel fornyes hver måned, og du kansellerer den på månedens femte dag, vil du fortsatt kunne bruke tjenesten ut denne måneden, og tjenesten kanselleres ved neste faktureringssyklus. Eller hvis tjenesten for eksempel fornyes hvert år, og du kansellerer den på årets hundrede dag, vil du fortsatt kunne bruke tjenesten ut dette året, og tjenesten kanselleres ved neste faktureringssyklus.
3. Tjenestebeløpet kan bli endret. Beløpet som belastes, kan bli endret. Hvis du ikke kansellerer tjenesten, godtar du herved at betalingsmetoden (eller, hvis den valgte betalingsmetoden mislykkes, en annen betalingsmetode du har lagret hos oss) automatisk belastes med tjenestebeløpet som gjelder ved starten av hver fornyelsesperiode. Vi varsler deg om prisendringer minst 30 (tretti) dager på forhånd. Detaljer om det gjeldende beløpet publiseres på https://techcrunch.com/subscribe. Beløpet som belastes for én tjeneste, kan ikke krediteres for andre tjenester. TechCrunch tilbyr ikke prisbeskyttelse eller tilbakebetalinger i forbindelse med prisavslag eller kampanjetilbud.
4. Rabatter og tilbud. TechCrunch kan fra tid til annen tilby rabatter eller spesialtilbud etter eget forgodtbefinnende. Hvis du har mottatt et tilbud om en gratis prøveperiode i forbindelse med registrering for tjenesten, blir du ikke belastet før den gratis prøveperioden er slutt. Når tilbudet eller prøveperioden ikke lenger gjelder, blir du automatisk belastet for tjenesten frem til du kansellerer den. Hvis du kansellerer tjenesten i prøveperioden, mister du tilgangen til tjenesten når prøveperioden er slutt, med mindre du kjøper tjenesten. Påfølgende faktureringsdatoer vil være hver måned eller hvert år fra den første faktureringsdatoen. Hvis du for eksempel kjøper et årsabonnement 15. oktober og får de første 30 dagene gratis, og hvis du ikke kansellerer tjenesten i løpet av de første 30 dagene, belastes du ikke i det hele tatt før 14. november (oktober har 31 dager). Deretter belastes du automatisk 14. november hvert år frem til du bestemmer deg for å kansellere tjenesten. Hvis du mottar en rabatt eller et spesialtilbud i løpet av den gjeldende perioden, utsettes faktureringsdatoen med perioden som rabatten eller spesialtilbudet gjelder.
5. Brukere i EU. Hvis du holder til i Den europeiske union, skal ikke denne del 5 overstyre rettighetene dine i henhold til del 14.13(i) og (j) i betingelsene for Verizon Media. Rådfør deg med disse delene for detaljer om angreretten din på 14 dager etter kjøpsdato. Du kan utøve retten din til å kansellere tjenesten via koblingene i del 14.13(i) eller via TechCrunch-kontoen din.
6. PERIODE OG OPPHØR
TechCrunch kan, men er ikke forpliktet til å, kansellere tjenesten umiddelbart og nekte deg å få tilgang til eller bruke tjenesten både på det aktuelle tidspunktet og senere hvis TechCrunch etter eget skjønn fastslår at (a) du har oppgitt informasjon som ikke er korrekt, gyldig, oppdatert eller fullstendig, eller hvis TechCrunch har god grunn til å mistenkte at informasjonen ikke er korrekt, gyldig, oppdatert eller fullstendig, (b) du er involvert i svindel eller ulovlig aktivitet, (c) du er involvert i aktivitet som kan krenke rettighetene til TechCrunch eller andre, eller (d) du ikke har overholdt disse ekstrabetingelsene for betaling, retningslinjene for personvern, betingelsene for Verizon Media eller andre innlemmede betingelser. TechCrunch har ikke ansvar for informasjon eller innhold som slettes som følge av et ugyldig kredittkort.
7. KONTRAHENT, VALG AV LOV, STED FOR LØSING AV TVISTER OG ANDRE REGIONALE BESTEMMELSER
Tjenesten tilbys av selskapet som eier tjenestene i området ditt, som fremsatt nedenfor («gjeldende Verizon Media-selskap»). I Canada er denne tjenesten tilgjengelig for alle beboere i Canada, med unntak av Quebec. Det gjeldende Verizon Media-selskapet er leverandøren du er under kontrakt med for tjenesten. Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige i ditt land eller område. Ulike funksjoner kan være tilgjengelige i forskjellige versjoner av tjenesten. Valget av lov, stedet for løsing av tvister, bestemte definerte begreper (inkludert det gjeldende Verizon Media-selskapet) og andre viktige regionale bestemmelser finner du i tabellen nedenfor. Hvis du har spørsmål, kan du logge inn på techcrunch.com og gå til kontosiden din. På kontosiden klikker du på hjelpdelen for å kontakte kundeservice.
Område
Gjeldende Verizon Media-enhet
Gjeldende retningslinjer for personvern
Regionale betingelser
USA
Oath Inc.
https://verizonmedia.com/policies/
us/en/verizonmedia/privacy/index.html
Del 14.2 (USA) i betingelsene for Verizon Media gjelder.
Canada (unntatt Quebec
Oath (Canada) Corp. Adresse: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.
https://verizonmedia.com/policies/
ca/en/verizonmedia/privacy/index.html
Del 14.5 (Canada) i betingelsene for Verizon Media gjelder (unntatt 14.5(a)(i)).
Tyskland, Frankrike, Spania og Storbritannia
Verizon Media EMEA Limited
https://verizonmedia.com/policies/
ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
Del 14.13 (Europa, Midtøsten og Afrika) i betingelsene for Verizon Media gjelder.

Sist oppdatert 7. oktober 2019