תנאי שירות נוספים בתשלום עבור TechCrunch+

קבלת התנאים והמדיניות והסכמה להם
1. ברוך הבא אל TechCrunch+ (“השירות”), שאותו מציעה הישות התאגידית החלה של Verizon Media בסעיף 7 שלהלן (“TechCrunch”), שירות שבאמצעותו משתמשים רשומים יכולים לשלם על גישה לתכונות פרמיום של שירות TechCrunch.
TechCrunch+ מוצע באנגלית בלבד.
2. קבלת התנאים. בשימוש ובהמשך השימוש בשירות, אתה ו-TechCrunch מסכימים לתנאים ולמדיניות הבאים (ולכל כתובות ה-URL שבהמשך): תנאים נוספים אלה בתשלום של שירות עבור TechCrunch+ (“תנאים נוספים בתשלום”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html) שהם בנוסף לתנאי השירות של Verizon Media‏ https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html)(נקראים ביחד “התנאים”) ומדיניות הפרטיות של Verizon Media (“מדיניות הפרטיות”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), שמשולבים בזאת כולם בהפניות.
3. שינויים בתנאים. TechCrunch שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות, מעת לעת, תנאים נוספים אלה בתשלום ואת כל המסמכים המשולבים בהפניות. אפשר למצוא את הגרסה העדכנית ביותר של התנאים בכתובות ה-URL שמופיעות לעיל. יש לבדוק מסמכים אלה באופן קבוע כדי לראות אם יש עדכונים. המשך השירות שלך בשירות יהווה את ההסכמה לשינויים בתנאים. במקרה של חוסר עקביות בין תנאים נוספים אלה בתשלום לבין תנאי השירות של Verizon Media, המקור הקובע יהיה של תנאים נוספים אלה בתשלום.
אתה מסכים להתחייב לתנאים נוספים אלה בתשלום ולכל המסמכים המשולבים בהפניות, לכן קרא בעיון את התנאים וההתניות.
4. התנאים של TechCrunch+
1. כדי להירשם לשירות, נדרש חשבון TechCrunch. עליך לספק גם את מספר כרטיס האשראי שלך, פרטי חיוב ופרטים אחרים (“פרטי הרשמה”), שיישמרו למטרות עיבוד תשלומי המינוי שלך ובהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. אתה מסכים שפרטי הרישום שתספק לנו הם אמתיים, תקפים, מדויקים, עדכניים ומלאים ושתשמור ותעדכן בהקדם פרטים אלה כדי שהם ימשיכו להיות אמתיים, מדויקים, עדכניים ומלאים. אם תספק מידע שאינו אמתי, לא מדויק, לא עדכני או חלקי, או אם יהיה ל-TechCrunch סיבות סבירות לחשוד שפרטים כאלה אינם אמתיים, אינם מדויקים, אינם עדכניים או חלקיים, ל-TechCrunch תעמוד הזכות לסיים את חשבונך ולסרב להעניק לך כל גישה כעת או בעתיד לשימוש בשירות.
2. אתה ולא TechCrunch, אחראי לכל הרכישות המבוצעות דרך חשבון TechCrunch שלך או בקשר למזהה TechCrunch שלך. TechCrunch אינה אחראית לרכישות ללא הרשאה או לשגיאות שבוצעו בעת השימוש במזהה TechCrunch שלך או בחשבון TechCrunch שלך. עליך לפתור מחלוקות הקשורות לרכישות ולדווח מיד לחברת האשראי על שימוש ללא הרשאה בכרטיס האשראי שלך, לספק שירותי התשלום המקוונים, לסוחר או לבנק. האחריות שלך לשימוש ללא הרשאה בכרטיס עלולה להיות מוגבלת על ידי ההסכם של מנפיק הכרטיס ו/או החוק החל. בנוסף לשימושים בפרטי החשבון המורשים על ידי תנאים נוספים אלה בתשלום או מסמכים קשורים, TechCrunch רשאית לגשת, לשמר, לנטר ולמסור את פרטי הכרטיס שלך מתוך כוונה טובה שפעולה כזאת נחוצה באופן סביר כדי לאמת את חשבונך, כדי לזהות או לפתור בעיות או כדי להגיב לשאלות על השירות שלך, אך דבר מהאמור בסעיף זה לא יטיל חובה על TechCrunch לחשוף את הפרטים שלך.
5. חידוש אוטומטי, החזרים ותנאי תשלום
אפשר לרכוש את TechCrunch+ על בסיס מינוי שנתי או חודשי.
1. חידוש אוטומטי. התשלום הנוכחי על השירות יחויב באופן אוטומטי ומידי באמצעי התשלום הייעודי שלך או אם אמצעי התשלום נדחה, בכל אמצעי תשלום אחר שלך שמופיע ברשומות שלנו. פרטים על התשלומים יהיו זמינים בדף החשבון שלך. השירות מסופק על בסיס חידוש אוטומטי המתחיל בתאריך שבו נרשמת לשירות ועד שתבטל אותו. אמצעי התשלום הייעודי שלך או אם אמצעי התשלום הייעודי שלך נדחה, כל אמצעי תשלום אחר שלך שמופיע ברשומות שלנו יחויב על החידוש אלא אם תבטל 48 שעות לפחות לפני סיום התקופה הנוכחית. אתה רשאי לבטל את השירות בכל עת. כדי לבטל את השירות, יש להיכנס אל techcrunch.com ולעבור אל דף החשבון שלך כדי לנהל את המינוי וכדי לבטל את השירות.
2. ביטול חידוש אוטומטי של TechCrunch+. אם בחרת לבטל את המינוי בחידוש אוטומטי ל-TechCrunch+, הביטול יפסיק את החידוש האוטומטי התקופתי (שנתי או חודשי) של השירות. לא תקבל החזר על תקופת החיוב הנוכחית, אך תמשיך לקבל את השירות עד לשארית תקופת החיוב הנוכחית, ללא קשר לתאריך הביטול. הביטול ייכנס לתוקף לאחר שתקופת החיוב הנוכחית תחלוף. לדוגמה, אם השירות הוא למשך תקופה של חודש אחד ותבטל ביום החמישי של החודש, תמשיך לקבל את השירות בחודש זה והשירות יבוטל במחזור החיוב הבא. דוגמה נוספת, אם השירות הוא למשך תקופה של שנה אחת ותבטל ביום המאה במהלך השנה, תמשיך לקבל את השירות במהלך השנה והשירות יבוטל במחזור החיוב הבא.
3. סכום החיוב על השירות יכול להשתנות. סכום החיוב יכול להשתנות. אם לא תבטל את השירות, אתה מסכים בזאת שאמצעי התשלום (או אם אמצעי התשלום הייעודי שלך נדחה, כל אמצעי תשלום אחר שלך שמופיע ברשומות) יחויב באופן אוטומטי בתשלום העדכני לאותה עת על השירות בתחילתה של כל תקופת חידוש. אנו נשלח לך הודעה על כל עלייה במחיר שלושים (30) יום מראש לפחות. פרטים על התשלומים הנוכחיים יתפרסמו בכתובת https://techcrunch.com/subscribe. תשלומים שנגבים על שירות אחד לא יכולים להיות מזוכים בשירותים אחרים. TechCrunch לא מספקת הגנת מחירים או החזרים במקרה של ירידה במחיר או מבצעים.
4. הנחות ומבצעים. TechCrunch רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להציע הנחות או מבצעים מיוחדים מעת לעת. אם קיבלת הצעה לתקופת ניסיון בחינם בהקשר להרשמה לשירות, לא תחויב על הפעם הראשונה עד לאחר שתקופת הניסיון בחינם תסתיים. לאחר שהמבצע או תקופת הניסיון יסתיימו, תחויב באופן אוטומטי על השירות עד שתבטל אותו. אם תבטל במהלך תקופת הניסיון, לא תהיה לך גישה לשירות לאחר שתקופת הניסיון תסתיים, אלא אם תרכוש את השירות. תאריכי חיוב לאחר מכן יהיו על בסיס חודשי או שנתי מתאריך החיוב הראשון שלך. לדוגמה, אם רכשת מינוי חודשי ב-15 באוקטובר וקיבלת את 30 הימים הראשונים בחינם, אך לא תבטל את השירות במהלך 30 ימים אלה, לא תחויב כלל עד 14 בנובמבר (יש 31 ימים באוקטובר). לאחר מכן, תחויב באופן אוטומטי שוב ב-14 בנובמבר בכל שנה, עד שתחליט לבטל. אם תקבל הנחה או מבצע מיוחד במהלך התקופה הנוכחית, תאריך החיוב יתארך לתקופה הנוספת של ההנחה או המבצע המיוחד.
5. משתמשים באיחוד האירופי. אם אתה תושב האיחוד האירופי, סעיף 5 זה הוא ללא משוא פנים בקשר לזכויותיך, בכפוף לסעיפים 14.13(i) ו-(j) בתנאי השירות של Verizon Media. עיין בסעיפים אלה כדי לקבל פרטים על הזכות שלך לביטול הרכישה במהלך 14 הימים לאחר השלמת הרכישה. תוכל לממש את זכותך לביטול דרך הקישורים לסעיף 14.13(i) או דרך חשבון TechCrunch שלך.
6. משך זמן וסיום
TechCrunch רשאית, אך אינה חייבת, לסיים מיד את השירות ולסרב להרשות עכשיו ובעתיד כל גישה שלך לשירות או שימוש בו על ידך אם TechCrunch קבעה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי: (א) סיפקת פרטים שאינם תקינים, אינם אמתיים, אינם מדויקים, אינם עדכניים או חלקיים, או של-TechCrunch יש סיבה סבירה לחשוד שפרטים כאלה אינם אמתיים, אינם מדויקים, אינם עדכניים או חלקיים, (ב) אתה עוסק בפעילויות של הונאה או פעילויות לא חוקיות, (ג) אתה עוסק בפעילויות שעלולות לפגוע בזכויות של TechCrunch או אחרים או (ד) לא צייתת לתנאים הנכללים בתנאי תשלום נוספים אלה, למדיניות הפרטיות או לתנאי השירות של Verizon Media או לתנאים משולבים אחרים. TechCrunch לא תישא בחבות על מידע או תוכן כלשהו שנמחקו עקב כרטיס אשראי לא תקין.
7. צד לחוזה, ברירת דין, המיקום לפתרון מחלוקות והתניות אחרות לגבי האזור המקומי
השירות מסופק על ידי החברה שמציעה את השירות באזורך כפי שמוגדר להלן (“חברת Verizon Media החלה”). בקנדה, שירות זה פתוח לכל תושבי קנדה, לא כולל קוויבק. חברת Verizon Media החלה היא הספק שאתו התקשרת בחוזה על השירות. ייתכן שלא כל התכונות יהיו זמינות במדינתך או באזורך. ייתכן שתכונות שונות יהיו זמינות בגרסאות שונות של השירות. ברירת הדין, המיקום לפתרון מחלוקות, תנאים מוגדרים מסוימים (כולל חברת Verizon Media החלה) והתניות ספציפיות חשובות אחרות לגבי האזור מופיעים בטבלה להלן. אם יש לך שאלות, בקר בכתובת techcrunch.com ועבור אל דף החשבון שלך. בדף החשבון, לחץ על מקטע העזרה כדי לפנות לשירות הלקוחות.
אזור
ישות Verizon Media החלה
מדיניות הפרטיות החלה
תנאים אזוריים
ארצות הברית
Oath Inc.‎
https://verizonmedia.com/policies/‎
us/en/verizonmedia/privacy/index.html
סעיף 14.2 (ארצות הברית) של תנאי השירות של Verizon Media יחולו
קנדה (לא כולל קוויבק)
Oath (Canada) Corp.‎ כתובת: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.
https://verizonmedia.com/policies/‎
ca/en/verizonmedia/privacy/index.html
סעיף 14.5 (קנדה) של תנאי השירות של Verizon Media יחול (לא כולל 14.5(a)(i)).
גרמניה, צרפת, ספרד ובריטניה
Verizon Media EMEA Limited
https://verizonmedia.com/policies/‎
ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
סעיף 14.13 (אירופה, המזרח התיכון ואפריקה) של תנאי השירות של Verizon Media יחול.

עדכון אחרון: 7 באוקטובר 2019