ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ TechCrunch+

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
1. Καλώς ορίσατε στο TechCrunch+ (εφεξής αποκαλούμενο η «Υπηρεσία»), που παρέχεται από την αρμόδια εταιρική οντότητα Verizon Media όπως προσδιορίζεται στην Ενότητα 7 παρακάτω («TechCrunch»), μια υπηρεσία μέσω της οποίας οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση σε δυνατότητες με χρέωση της υπηρεσίας TechCrunch.
ΤΟ TechCrunch+ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
2. Αποδοχή όρων. Χρησιμοποιώντας και συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, εσείς και η TechCrunch αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους και τις πολιτικές (καθώς και οποιεσδήποτε διάδοχες διευθύνσεις URL): τους εν λόγω Πρόσθετους όρους παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή για το TechCrunch+ («Πρόσθετοι όροι παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή») (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html), οι οποίοι προστίθενται στους Όρους παροχής υπηρεσιών της Verizon Media (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (εφεξής, αποκαλούμενοι από κοινού «Όροι») και στην Πολιτική απορρήτου της Verizon Media («Πολιτική απορρήτου») (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html). Τα παραπάνω ενσωματώνονται με το παρόν στο σύνολό τους δια παραπομπής.
3. Αλλαγές στους Όρους. Η TechCrunch διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει, κατά διαστήματα, τους εν λόγω Πρόσθετους όρους παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνονται δια παραπομπής. Μπορείτε να βρίσκετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων στη διεύθυνση URL που αναφέρεται παραπάνω. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτά τα έγγραφα για τυχόν ενημερώσεις. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους σας θα συνιστά αποδοχή οποιωνδήποτε τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης μεταξύ των εν λόγω Πρόσθετων όρων παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή και των Όρων παροχής υπηρεσιών της Verizon Media, θα υπερισχύουν οι παρόντες Πρόσθετοι όροι παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή.
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
4. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ TechCrunch+
1. Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό TechCrunch. Πρέπει, επίσης, να παράσχετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας σας, τα στοιχεία χρέωσης και άλλες πληροφορίες («Στοιχεία εγγραφής»), τα οποία θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς επεξεργασίας των πληρωμών συνδρομής και σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας. Αποδέχεστε ότι τα Στοιχεία εγγραφής που παρέχετε είναι αληθή, έγκυρα, ακριβή, πρόσφατα και πλήρη και ότι θα διατηρείτε και θα ενημερώνετε άμεσα αυτά τα στοιχεία, ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, πρόσφατα και πλήρη. Αν παράσχετε τυχόν στοιχεία που είναι αναληθή, ανακριβή, όχι πρόσφατα ή ελλιπή ή η TechCrunch έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι αναληθή, ανακριβή, όχι πρόσφατα ή ελλιπή, η TechCrunch έχει το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό σας και να αρνηθεί κάθε τρέχουσα ή μελλοντική πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή τη χρήση της Υπηρεσίας.
2. Εσείς και όχι η TechCrunch έχετε την ευθύνη για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας TechCrunch ή σε σύνδεση με το ID TechCrunch που διαθέτετε. Η TechCrunch δεν ευθύνεται για μη εξουσιοδοτημένες αγορές ή σφάλματα που πραγματοποιούνται με χρήση του ID TechCrunch ή του λογαριασμού TechCrunch που διαθέτετε. Πρέπει να επιλύετε διενέξεις σε σχέση με αγορές με την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής κάρτας, τον πάροχο υπηρεσιών online πληρωμών, τον έμπορο ή την τράπεζα, καθώς και να τους αναφέρετε αμέσως τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση της πιστωτικής κάρτας σας. Η ευθύνη σας για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας σας ενδέχεται να περιορίζεται από τη σύμβαση με τον εκδότη της κάρτας σας ή/και την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός από τις χρήσεις των στοιχείων λογαριασμού που επιτρέπονται από τους παρόντες Πρόσθετους όρους παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή ή τυχόν ενσωματωμένα έγγραφα, η TechCrunch δύναται να έχει πρόσβαση, να διατηρεί, να παρακολουθεί και να αποκαλύπτει τα στοιχεία της κάρτας σας καλόπιστα με την πεποίθηση ότι η εν λόγω ενέργεια είναι εύλογα αναγκαία για την επαλήθευση του λογαριασμού σας, τον εντοπισμό ή την επίλυση προβλημάτων ή για την απόκριση σε ερωτήματα σχετικά με την Υπηρεσία. Ωστόσο, τίποτα σε αυτή την ενότητα δεν επιβάλλει στην TechCrunch την υποχρέωση να πραγματοποιεί τέτοιου είδους αποκαλύψεις.
5. ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μπορείτε να αγοράσετε το TechCrunch+ με ετήσια ή μηνιαία συνδρομή.
1. Αυτόματη ανανέωση. Η τρέχουσα χρέωση για την Υπηρεσία θα χρεώνεται αυτόματα και αμέσως στη μέθοδο πληρωμής που έχετε καθορίσει ή, σε περίπτωση αποτυχίας της καθορισμένης μεθόδου πληρωμής, σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής έχετε καταχωρίσει. Λεπτομέρειες για τις χρεώσεις σας θα είναι διαθέσιμες στη σελίδα λογαριασμού σας. Η Υπηρεσία παρέχεται με αυτόματη ανανέωση συνδρομής, που αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής σας στην Υπηρεσία μέχρι την ακύρωση της συνδρομής. Για την ανανέωση θα χρεώνεται η καθορισμένη μέθοδος πληρωμής ή, σε περίπτωση αποτυχίας της καθορισμένης μεθόδου πληρωμής, οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πληρωμής έχετε καταχωρίσει, εκτός αν πραγματοποιήσετε ακύρωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή. Για να ακυρώσετε την Υπηρεσία, συνδεθείτε στη διεύθυνση techcrunch.com και μεταβείτε στη σελίδα λογαριασμού σας για να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας και να ακυρώσετε την Υπηρεσία.
2. Ακύρωση της αυτόματης ανανέωσης του TechCrunch+. Αν επιλέξετε να ακυρώσετε τη συνδρομή αυτόματης ανανέωσης του TechCrunch+, η ακύρωση θα σταματήσει την περιοδική (ετήσια ή μηνιαία) αυτόματη ανανέωση της Υπηρεσίας. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την τρέχουσα περίοδο χρέωσης, αλλά θα έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τη συνδρομή σας για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας περιόδου χρέωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ακύρωσης. Η ακύρωση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Για παράδειγμα, αν η Υπηρεσία παρέχεται για περιόδους ενός μήνα και ακυρώσετε την 5η ημέρα αυτού του μήνα, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε την υπηρεσία για τον συγκεκριμένο μήνα και η Υπηρεσία θα ακυρωθεί στον επόμενο κύκλο χρέωσης. Επίσης, για παράδειγμα, αν η Υπηρεσία παρέχεται για περιόδους ενός έτους και ακυρώσετε την 100η ημέρα αυτού του έτους, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε την υπηρεσία για το συγκεκριμένο έτος και η Υπηρεσία θα ακυρωθεί στον επόμενο κύκλο χρέωσης.
3. Το ποσό χρέωσης για την Υπηρεσία ενδέχεται να αλλάξει. Το ποσό που χρεώνεται ενδέχεται να αλλάξει. Αν δεν ακυρώσετε την Υπηρεσία, αποδέχεστε με το παρόν ότι η μέθοδος πληρωμής (ή, σε περίπτωση αποτυχίας της καθορισμένης μεθόδου πληρωμής, οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πληρωμής έχετε καταχωρίσει) θα χρεώνεται αυτόματα με την τρέχουσα χρέωση που ισχύει για την Υπηρεσία κατά την έναρξη κάθε περιόδου ανανέωσης. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αύξηση τιμών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. Λεπτομέρειες για τις τρέχουσες χρεώσεις θα αναρτώνται στη διεύθυνση https://techcrunch.com/subscribe. Τα ποσά που χρεώνονται για μία υπηρεσία δεν δύναται να πιστώνονται για άλλες υπηρεσίες. Η TechCrunch δεν παρέχει προστασία τιμών ή επιστροφές χρημάτων στην περίπτωση μείωσης τιμών ή προσφοράς προωθητικής ενέργειας.
4. Εκπτώσεις και προσφορές. Η TechCrunch δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προσφέρει, ανά διαστήματα, εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές. Αν έχετε λάβει μια προσφορά για δωρεάν δοκιμαστική περίοδο σε συνδυασμό με εγγραφή στην Υπηρεσία, δεν θα χρεωθείτε για την πρώτη φορά μέχρι τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου. Μόλις λήξει η προσφορά ή η δοκιμαστική περίοδος, θα χρεωθείτε αυτόματα για την Υπηρεσία μέχρι να πραγματοποιήσετε ακύρωση. Αν πραγματοποιήσετε ακύρωση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, δεν θα έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μόλις λήξει η δοκιμαστική περίοδος, εκτός αν αγοράσετε την Υπηρεσία. Οι επακόλουθες ημερομηνίες χρέωσης θα πραγματοποιούνται κατά τη μηνιαία ή ετήσια επέτειο της πρώτης ημερομηνίας χρέωσης. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε μια ετήσια συνδρομή στις 15 Οκτωβρίου και λάβετε δωρεάν τις πρώτες 30 ημέρες και εφόσον δεν ακυρώσετε εντός των 30 πρώτων ημερών, τότε δεν θα χρεωθείτε καθόλου μέχρι τις 14 Νοεμβρίου (ο Οκτώβριος έχει 31 ημέρες). Έκτοτε, θα χρεώνεστε ξανά αυτόματα στις 14 Νοεμβρίου κάθε επακόλουθου έτους, μέχρι να αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε ακύρωση. Αν λάβετε μια έκπτωση ή μια ειδική προσφορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ισχύος, η ημερομηνία χρέωσης θα επεκταθεί κατά την πρόσθετη περίοδο της έκπτωσης ή της ειδικής προσφοράς.
5. Χρήστες στην Ε.Ε. Αν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα Ενότητα 5 δεν θίγει τα δικαιώματά σας δυνάμει των Ενοτήτων 14.13(i) και (j) των Όρων παροχής υπηρεσιών της Verizon Media. Ανατρέξτε σε αυτές τις ενότητες για λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της αγοράς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης που έχετε μέσω των συνδέσμων στην Ενότητα 14.13(i) ή μέσω του λογαριασμού σας TechCrunch.
6. ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η TechCrunch δύναται, χωρίς, ωστόσο, να είναι υποχρεωμένη, να τερματίσει αμέσως την Υπηρεσία και να μην σας επιτρέψει κάθε τρέχουσα ή μελλοντική πρόσβαση στην Υπηρεσία ή τη χρήση της Υπηρεσίας, αν η TechCrunch, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, συμπεράνει ότι: (α) έχετε παράσχει στοιχεία που είναι μη έγκυρα, αναληθή, ανακριβή, όχι πρόσφατα ή ελλιπή ή η TechCrunch έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι μη έγκυρα, αναληθή, ανακριβή, όχι πρόσφατα ή ελλιπή (β) εμπλέκεστε σε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες (γ) εμπλέκεστε σε δραστηριότητες που ενδέχεται να ζημιώνουν τα δικαιώματα της TechCrunch ή άλλων ή (δ) δεν τηρήσατε τους παρόντες Πρόσθετους όρους παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή, την Πολιτική απορρήτου ή τους Όρους παροχής υπηρεσιών της Verizon Media ή οποιουσδήποτε άλλους ενσωματωμένους όρους. Η TechCrunch δεν φέρει ευθύνη για πληροφορίες ή περιεχόμενο που διαγράφεται λόγω μη έγκυρης πιστωτικής κάρτας.
7. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία που προσφέρει την Υπηρεσία στην περιοχή σας, όπως προσδιορίζεται παρακάτω (η «αρμόδια εταιρεία Verizon Media»). Για τον Καναδά, αυτή η Υπηρεσία είναι ανοιχτή για όλους τους κατοίκους του Καναδά, εκτός του Κεμπέκ. Η αρμόδια εταιρεία Verizon Media είναι ο πάροχος με τον οποίο συνάπτετε σύμβαση για την Υπηρεσία. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες στη δική σας χώρα ή περιοχή. Οι διαφορετικές εκδόσεις της Υπηρεσίας ενδέχεται να διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η επιλογή δικαίου, η τοποθεσία για την επίλυση αντιδικιών, ορισμένοι καθορισμένοι όροι (συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας εταιρείας Verizon Media) και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν την περιοχή περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, συνδεθείτε στη διεύθυνση techcrunch.com και μεταβείτε στη σελίδα λογαριασμού σας. Από τη σελίδα λογαριασμού σας, κάντε κλικ στην ενότητα βοήθειας για να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Περιφέρεια/Περιοχή
Αρμόδια οντότητα της Verizon Media
Ισχύουσα Πολιτική απορρήτου
Περιφερειακοί όροι
Η.Π.Α.
Oath Inc.
https://verizonmedia.com/policies/
us/en/verizonmedia/privacy/index.html
Ισχύουν όσα προβλέπονται στην Ενότητα 14.2 (Η.Π.Α.) των Όρων παροχής υπηρεσιών της Verizon Media
Καναδάς (εκτός του Κεμπέκ)
Oath (Canada) Corp. Διεύθυνση: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.
https://verizonmedia.com/policies/
ca/en/verizonmedia/privacy/index.html
Ισχύουν όσα προβλέπονται στην Ενότητα 14.5 (Καναδάς) των Όρων παροχής υπηρεσιών της Verizon Media (εκτός του 14.5(a)(i)).
Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο
Verizon Media EMEA Limited
https://verizonmedia.com/policies/
ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
Ισχύουν όσα προβλέπονται στην Ενότητα 14.13 (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) των Όρων παροχής υπηρεσιών της Verizon Media.

Τελευταία ενημέρωση στις 7 Οκτωβρίου 2019