YDERLIGERE SERVICEBETINGELSER FOR BETALTE TJENESTER I TechCrunch+
BEKRÆFTELSE OG ACCEPT AF BETINGELSER OG POLITIKKER

 1. Velkommen til TechCrunch+ (“Tjenesten”), som leveres af den relevante Verizon Media-forretningsenhed, der angives i Afsnit 7 neden for (“TechCrunch”). Dette er en tjeneste, hvor registrerede brugere kan betale for adgang til eksklusive funktioner i TechCrunch-tjenesten.
  TechCrunch+ TILBYDES KUN PÅ ENGELSK.
 2. Accept af Betingelser Ved at bruge og fortsætte brugen af Tjenesten accepterer du og TechCrunch følgende betingelser og politikker (samt eventuelle efterfølgende webadresser): Nærværende Yderligere Servicebetingelser for Betalte Tjenester i TechCrunch+ (“Yderligere betingelser for betalingstjenester”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html), som er et tillæg til Verizon Medias Servicebetingelser (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (samlet “Betingelserne”) samt Verizon Medias Fortrolighedspolitik (“Fortrolighedspolitik”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html). Disse er alle inkluderet heri som reference.
 3. Ændringer af Betingelserne TechCrunch forbeholder sig retten til at opdatere og ændre disse Yderligere Betingelser for Betalte tjenester og alle dokumenter, der er nævnt som reference fra tid til anden. Du kan finde den seneste version af Betingelserne ved hjælp af ovenstående webadresser. Du bør kontrollere disse dokumenter regelmæssigt for at se, om der er opdateringer. Din fortsatte brug af Tjenesten udgør accept af eventuelle redigerede betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse Yderligere Betingelser for Betalte tjenester og Verizon Medias Servicebetingelser, vægtes disse Yderligere Betingelser for Betalte tjenester højest.
  DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE YDERLIGERE BETINGELSER FOR BETALTE TJENESTER OG ALLE DOKUMENTER, DER ER NÆVNT SOM REFERENCE. LÆS DERFOR DISSE BETINGELSER OG VILKÅR GRUNDIGT.
 4. BETINGELSER FOR TechCrunch+
 5. Du skal have en TechCrunch-konto for at tilmelde dig Tjenesten. Du skal også angive dit kreditkortnummer, dine faktureringsoplysninger og andre relevante oplysninger (“Registreringsoplysninger”). Disse gemmes og bruges til behandling af dine abonnementsbetalinger i henhold til vores Fortrolighedspolitik. Du accepterer, at dine angivne Registreringsoplysninger er korrekte, gyldige, nøjagtige, aktuelle og komplette, og at du vil vedligeholde og omgående opdatere disse oplysninger, så de altid er korrekte, nøjagtige, aktuelle og komplette. Hvis du angiver oplysninger, der er forkerte, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, eller TechCrunch har rimelig årsag til at mistænke, at disse oplysninger er forkerte, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, har TechCrunch ret til at opsige din konto og nægte dig adgang til eller brug af Tjenesten nu og i fremtiden.
 6. Du alene er ansvarlig for alle køb via din TechCrunch-konto eller i forbindelse med dit TechCrunch-id. TechCrunch er ikke ansvarlige for uautoriserede køb eller fejlkøb via dit TechCrunch-id eller din TechCrunch-konto. Du skal løse alle købsrelaterede tvister og omgående rapportere uautoriseret brug af dit kreditkort til din kreditkortudbyder, din betalingstjenesteudbyder, forhandleren eller din bank. Dit ansvar i forbindelse med uautoriseret brug af dit kort kan blive begrænset af din aftale med kortudsteder og/eller ved lov. Udover disse anvendelser af kontooplysninger, der godkendes i henhold til nærværende Yderligere Servicebetingelser for Betalte tjenester eller inkluderede dokumenter, kan TechCrunch tilgå, opbevare, overvåge og videregive din kortoplysninger i god tro om, at dette er nødvendigt for at bekræfte din konto, for at identificere eller løse problemer eller besvare forespørgsler vedrørende din Tjeneste, men intet i dette afsnit medfører, at TechCrunch er forpligtet til en sådan videregivelse.
 7. BETINGELSER FOR AUTOMATISK FORNYELSE, TILBAGEBETALING OG BETALING
  Du kan købe TechCrunch+ som et månedligt eller årligt abonnement.
 8. Automatisk fornyelse Du faktureres automatisk og omgående det aktuelle gebyr for Tjenesten via din valgte betalingsmetode. Hvis din foretrukne betalingsmetode mislykkes, faktureres du via en af de andre betalingsmetoder, du har givet os. Du kan finde oplysningerne om dine gebyrer på din kontoside. Tjenesten leveres med automatisk fornyelse fra den dato, hvor du tilmelder dig Tjenesten til den dato, du afmelder dit abonnement. Du faktureres for fornyelsen af dit abonnement via din valgte betalingsmetode, medmindre du afmelder abonnementet, mindst 48 timer før den aktuelle periode udløber. Hvis din foretrukne betalingsmetode mislykkes, faktureres du via en af de andre betalingsmetoder, du har givet os. Du kan afmelde Tjenesten når som helst. Hvis du vil afmelde Tjenesten, skal du logge ind på techcrunch.com og åbne din kontoside for at administrere dit abonnement og afmelde Tjenesten.
 9. Afmelding af TechCrunch+ med automatisk fornyelse Hvis du vælger at afmelde dit abonnement på TechCrunch+ med automatisk fornyelse, afmeldes den periodemæssige automatiske fornyelse af Tjenesten (årligt eller månedligt). Du modtager ikke en tilbagebetaling for den aktuelle faktureringsperiode, men du fortsætter med at modtage abonnementet i resten af den aktuelle faktureringsperiode, uanset hvornår du afmelder abonnementet. Din afmelding træder i kraft, når den aktuelle faktureringsperiode er slut. Hvis du f.eks. har Tjenesten i perioder på én måned, og du afmelder dit abonnement den 5. i en given måned, vil du fortsat have adgang til Tjenesten i resten af denne måned. Tjenesten afmeldes fra og med den efterfølgende faktureringsperiode. Hvis du derimod har Tjenesten i perioder på ét år, og du afmelder dit abonnement på dag 100 i dette år, vil du fortsat have adgang til Tjenesten i resten af dette år. Tjenesten afmeldes fra og med den efterfølgende faktureringsperiode.
 10. Prisen for Tjenesten kan ændre sig Det beløb, du opkræves for Tjenesten, kan ændre sig. Hvis du ikke afmelder Tjenesten opfattes dette som samtykke til, at du automatisk må faktureres det aktuelle gebyr for fornyelse af Tjenesten ved hver periode via din foretrukne betalingsmetode. Hvis denne mislykkes, faktureres du via en af de andre betalingsmetoder, du har givet os. Vi giver dig besked om eventuelle prisstigninger mindst 30 dage i forvejen. Du kan finde oplysninger om de aktuelle gebyrer på https://techcrunch.com/subscribe. Gebyrer for én tjeneste kan ikke bruges til at betale andre tjenester. TechCrunch tilbyder ikke prisbeskyttelse eller tilbagebetalinger i tilfælde af prisfald eller kampagnetilbud.
 11. Rabatter og tilbud TechCrunch kan tilbyde rabatter eller særlige tilbud fra tid til anden. Hvis du har modtaget et tilbud om en gratis prøveperiode i forbindelse med tilmelding til Tjenesten, faktureres du først for brug af Tjenesten, når din gratis prøveperiode er udløbet. Når dit tilbud eller din prøveperiode udløber, faktureres du automatisk for Tjenesten, indtil du afmelder abonnementet. Hvis du afmelder abonnementet under prøveperioden, mister du din adgang til Tjenesten, når prøveperioden udløber, medmindre du køber Tjenesten. De efterfølgende faktureringsdatoer vil ligge henholdsvis 1. måned eller 1. år efter din første faktureringsdato. Hvis du f.eks. køber et årligt abonnement den 15. oktober, får de første 30 dage gratis og ikke afmelder dit abonnement inden for disse 30 dage, bliver du ikke faktureret før den 14. november (der er 31 dage i oktober). Du faktureres derefter automatisk den 14. november hvert efterfølgende år, indtil du afmelder dit abonnement. Hvis du modtager en rabat eller et særligt tilbud under den aktuelle periode, forlænges din faktureringsdato i henhold til længden på rabatten eller det særlige tilbud.
 12. Brugere i EU Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union (EU), er afsnit 5 uden skade for dine rettigheder i henhold til afsnit 14.13(i) og (j) i Verizon Medias Servicebetingelser. Få mere at vide om din ret til at afmelde dit køb inden for 14 dage af købet i disse afsnit. Du kan udøve din ret til at afmelde via vores links i Afsnit 14.13(i) eller via din TechCrunch-konto.
 13. PERIODE OG OPSIGELSE
  TechCrunch kan, men er ikke forpligtet til, at opsige Tjenesten omgående og nægte dig al adgang til eller brug af Tjenesten nu og i fremtiden, hvis TechCrunch skønsmæssigt vurderer, at: (a) du har angivet oplysninger, der er ugyldige, forkerte, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, eller hvis TechCrunch har rimelig årsag til at mistænke, at disse oplysninger er ugyldige, forkerte, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige; (b) du beskæftiget med svigagtige eller ulovlige aktiviteter; (c) du er beskæftiget med aktiviteter, der kan skade TechCrunch eller andres rettigheder; eller (d) du har undladt at overholde betingelserne for disse Yderligere Betingelser for Betalte tjenester, Fortrolighedspolitikken eller Verizon Medias Servicebetingelser eller andre inkluderede betingelser. TechCrunch kan ikke holdes ansvarlig for oplysninger eller indhold, der slettes på grund af et ugyldigt kreditkort.
 14. KONTRAKTMÆSSIG PART, LOVVALG OG PLACERING FOR AFGØRELSE AF TVISTER SAMT ANDRE LOKALE REGIONALE BESTEMMELSER
  Tjenesten leveres af virksomheden, som leverer Tjenesten i din region som angivet nedenfor (den “Gældende Verizon Media-virksomhed”). Denne Tjeneste er tilgængelig for alle indbyggere i Canada med undtagelse af Quebec. Den Gældende Verizon Media-virksomhed er den udbyder, som du tegner en kontrakt med for denne Tjeneste. Det er muligvis ikke alle tjenester eller funktioner, der er tilgængelige i dit land eller din region. Forskellige funktioner kan være tilgængelige for forskellige versioner af Tjenesten. Lovvalg, placering for afgørelse af tvister, visse definerede termer (herunder den Gældende Verizon Media-virksomhed) og andre vigtige bestemmelser, der er specifikke for regioner, er angivet i tabellen nedenfor. Hvis du har spørgsmål, skal du logge ind på techcrunch.com og åbne din kontoside. Når du har åbnet kontosiden, skal du klikke på hjælpeafsnittet for at kontakte kundeservice.
  Region
  Gældende Verizon Media-enhed
  Gældende Fortrolighedspolitik
  Regionale Betingelser
  USA
  Oath Inc.
  https://verizonmedia.com/policies/
  us/en/verizonmedia/privacy/index.html
  Afsnit 14.2 (USA) i Verizon Medias Servicebetingelser er gældende
  Canada (undtaget Quebec)
  Oath (Canada) Corp. Adresse: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.
  https://verizonmedia.com/policies/
  ca/en/verizonmedia/privacy/index.html
  Afsnit 14.5 (Canada) i Verizon Medias Servicebetingelser er gældende (med undtagelse af 14.5(a)(i)).
  Frankrig, Spanien, Storbritannien og Tyskland
  Verizon Media EMEA Limited
  https://verizonmedia.com/policies/
  ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
  Afsnit 14.13 (Europa, Mellemøsten og Afrika) i Verizon Medias Servicebetingelser er gældende.

Sidst opdateret den 7. oktober 2019