Privalia Raises $123.4 Million, Buys German Online Fashion Retailer 'Dress for Less'